Gebruikersvoorwaarden

Wat mag u doen
U mag deze website opgaan om informatie op te zoeken, geschiktheid en beschikbaarheid te checken en reserveringen te maken voor vakanties en gerelateerde producten en diensten.

U mag één kopie van elke individuele pagina maken voor eigen gebruik. Dit is inclusief het maken van kopieën alleen met het doel om ze op te slaan in een verborgen geheugen of kopieën die gemaakt worden als het bestand wordt gedownload, zo lang u niets doet wat onder "wat mag u niet doen" staat.

Wat mag u niet doen
U mag geen materiaal kopieëren van deze website voor commerciële doeleinden.

U mag het volgende niet verwijderen: copyright, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsnotities of watermerken uit het originele materiaal of uit materiaal wat gekopiërd of uitgeprint is van de website.

U mag materiaal op deze website niet kopiëren (hetzij door printen op papier, opslaan op een schijf of iedere andere manier), verspreiden (inclusief verspreiden van kopieën), het materiaal niet manipuleren of wijzigen of op een andere manier gebruikmaken van het materiaal op deze website tenzij u zich houdt aan het hierboven in "wat mag u doen" beschrevene.

U mag de website niet gebruiken voor activiteiten die tegen de wet zijn, inbreuk maken op de rechten van andere partijen, tegen standaards ingaan of niet overeenstemmen met voorwaarden of codes die door een relevante autoriteit gepubliceerd zijn.

U mag deze site niet gebruiken op een manier, waardoor u ons systeem of andere gebruikers verstoort of waarmee u iemand irriteert, bedreigt of kwaad doet. U zult ons vrijwaren van en tegen alle acties, claims, aanklachten, vorderingen, verantwoordelijkheden en kosten die voorkomen uit, of op een of andere manier verbonden zijn met het gebruik van de site door u of ieder andere persoon die gebruik maakt van uw login informatie.

U mag de site niet gebruiken voor speculatieve, verkeerde of frauduleuze reserveringen of reserveringen voor verwachte vraag.

Wat u MOET doen
U moet de relevante boekingsvoorwaarden en conditie´s lezen voordat u een vakantie boekt en u moet bekend zijn met het relevante annuleringsbeleid. Als u een ander product of service boekt, dient u op de hoogte te zijn van de voorwaarden die van toepassing zijn op dat product of die service, en deze te accepteren.

Eigendom, copyrights en handelsmerken
Deze website bestaat uit plaatjes, teksten, presentatie-opmaken en presentatiestylen, software (inclusief HTML code) en overeenkomstig materiaal ("materiaal"). Al het copyright en ander geestelijk eigendom en intellectuele eigendomsrechten die van kracht blijven in het materiaal of de afgeleiden, worden exclusief beheerd door The Moorings of een van zijn dochterondernemingen of zijn aan deze in licentie gegeven.

U erkent onze rechten met betrekking tot het materiaal. Zoals elders in deze voorwaarden is vastgelegd, mag u afgeleiden van het materiaal via de website niet kopiëren, wijzigen, manipuleren, overdragen, uitvoeren, publiceren of creëren. Waar kopiëren of transmissie is toegestaan, mag u geen auteurskenmerk of copyright tonen.

Deze website bevat ook een aantal handelsmerken van The Moorings of zijn dochteronderneming of aangesloten maatschappijen (hetzij verleend of in aanvraag), illustraties, logo´s en servicenamen ("emblemen"). De emblemen worden exclusief beheerd door The Moorings of een dochteronderneming en mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden in wat voor formaat dan ook (zoals elders aangegeven in de voorwaarden). Ook mogen ze niet worden gebruikt in verbinding met een product of service zonder toestemming van The Moorings of op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of op een manier waarop The Moorings of een dochteronderneming in diskrediet gebracht wordt. Alle andere handelsmerken die op de site voorkomen en geen eigendom zijn van The Moorings of zijn dochtermaatschappijen zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars. Deze kunnen zijn aangesloten bij of verbonden zijn met The Moorings of zijn aangesloten maatschappijen of door deze worden gesponsord.

Veranderingen m.b.t. de voorwaarden en condities
Wij kunnen op ieder moment alle of een deel van de voorwaarden veranderen. Door te browsen op deze website accepteert u dat u bent gebonden aan de voorwaarden en condities en disclaimer van dat moment, dus op moet deze iedere keer als u deze website bezoekt controleren.

Let erop dat deze voorwaarden anders zijn en los staan van de boekingsvoorwaarden en condities (of andere specifieke condities) die u moet accepteren, voordat wij u een vakantie of gerelateerde producten of services via deze website aanbieden. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Verantwoordelijkheid van de klant
U erkent dat u juridisch gezien oud genoeg bent om deze site te gebruiken en om bindende wettelijk verplichtingen aan te gaan voor aansprakelijkheid, die kan ontstaan als resultaat van het gebruik van deze site. U begrijpt dat u financieel verantwoordelijk bent voor al het gebruik van deze website door uzelf en de personen die uw login-informatie gebruiken.